Don Giovanni  Don Giovanni,  Opera Ithaca 2015 (photo Tucker Davis)

Don Giovanni Don Giovanni, Opera Ithaca 2015 (photo Tucker Davis)

"Our Case for Art Song" Lynx Project 2017 (photo Steven Humes)   

"Our Case for Art Song" Lynx Project 2017 (photo Steven Humes)

 

Man in Bar  Breaking the Waves,  Opera Philadelphia 2016 (photo Nick Korkos)

Man in Bar Breaking the Waves, Opera Philadelphia 2016 (photo Nick Korkos)